O projektu


Cílem projektu „Tematické katalogy českých skladatelů online“ je osvojit si elektronické zpracování tematických katalogů prostřednictvím editoru MerMEId, jenž byl vyvinut Dánskou královskou knihovnou, a vytvořit vlastní rozhraní pro webovou publikaci zpracovaných dat. Projekt probíhá od roku 2018 v rámci Strategie AV21 (výzkumný program Paměť v digitálním věku, téma Ostrovy spolehlivého poznání. Encyklopedická báze digitálního věku) ve spolupráci s Českou národní redakcí RISM v Národní knihovně ČR a Dánským centrem pro hudební edice v Královské dánské knihovně.

Akce

Workshop Jak vytvářet tematické katalogy děl skladatelů?
Muzikologická knihovna ÚDU AV ČR, Puškinovo nám. 9, Praha 6, 31. 5. 2019

Call for papers
Program

Zatímco zpracování hudebních sbírek je mezinárodně standardizováno a zejména v oblasti starší hudby jsou data obvykle zveřejňována v databázi RISM Online, katalogy děl skladatelů jsou vytvářeny různými způsoby a publikovány knižně, nebo online v podobě ad hoc koncipovaných databází. Úkolem těchto katalogů není pouze zpracování pramenů, nýbrž především utřídění a prezentace tvorby. Cílem workshopu bylo představit zdejší projekty tematických katalogů a debatovat o problémech jejich zpracování a publikace. Na workshopu byly také prezentovány zkušenosti s editorem MerMEId při práci na katalogu děl Josepha Brentnera.

Publikace

Pilotní publikací vytvořenou v roce 2019 je tematický katalog děl Josefa Brentnera (1689–1742). Tento tvůrce byl zvolen s ohledem na přiměřený rozsah děl a pramenů a rovněž proto, že přípravné práce proběhly v rámci jiného projektu.

Cílem navazujícího projektu pro rok 2020 je připravit ve spolupráci s externími badateli katalogy děl vybraných tvůrců působících v Praze raného 18. století a doplnit tak již zpracovaný pilotní projekt dalšími soubory dat týkajícími se místně a časově obdobného repertoárového okruhu (mj. B. M. Černohorský, A. Reichenauer).

Bibliografický přehled tematických katalogů českých skladatelů přináší informace o tematických katalozích českých skladatelů v co nejširším záběru. Zahrnuje publikace rozličné úrovně, koncepce a různého stáří, nejedná se tedy o vybrané katalogy přednostně doporučené k použití například při katalogizaci. Česká perspektiva vyjádřená v názvu zahrnuje jak skladatele pocházející z českých zemí a tvořící v cizině, tak skladatele jiných národností působící v českých zemích.