O projektu


Cílem několika projektů nesoucích označení „Tematické katalogy českých skladatelů online“ bylo osvojit si elektronické zpracování tematických katalogů prostřednictvím editoru MerMEId, jenž byl vyvinut Dánskou královskou knihovnou, vytvořit vlastní rozhraní pro webovou publikaci zpracovaných dat a portál shromažďující informace o tematických katalozích a inventářích souvisejících s hudbou českých zemí. Projekt probíhal od roku 2018 v rámci programu Strategie AV21 (výzkumný program Paměť v digitálním věku, téma Ostrovy spolehlivého poznání. Encyklopedická báze digitálního věku) ve spolupráci s Českou národní redakcí RISM v Národní knihovně ČR a dalšími institucemi.

Publikace

Pilotní publikací vytvořenou v roce 2019 byl tematický katalog děl Josefa Brentnera (1689–1742). Tento tvůrce byl zvolen s ohledem na přiměřený rozsah děl a pramenů a rovněž proto, že přípravné práce proběhly v rámci jiného projektu.

Cílem navazujícího projektu pro rok 2020 je připravit ve spolupráci s externími badateli katalogy děl vybraných tvůrců působících v Praze raného 18. století a doplnit tak již zpracovaný pilotní projekt dalšími soubory dat týkajícími se místně a časově obdobného repertoárového okruhu. Byl publikován tematický katalog děl Antonína Reichenauera (1696–1730).    

Bibliografický přehled tematických katalogů přináší informace o katalozích skladatelské tvorby, hudebních sbírek a specifických repertoárových oblastí souvisejících s hudbou českých zemí. Zahrnuje publikace rozličné úrovně, koncepce a různého stáří, nejedná se tedy o vybrané katalogy přednostně doporučené k použití například při katalogizaci.

Soupis hudebních inventářů shromažďuje základní informace o hudebních inventářích vztahujících se k hudbě českých zemí. Zaměřuje se na inventáře hudebnin a v této úvodní fázi zatím podává informace o inventářích tematických, tedy opatřených hudebními incipity

Akce

Workshop Jak vytvářet tematické katalogy děl skladatelů?
Muzikologická knihovna ÚDU AV ČR, Puškinovo nám. 9, Praha 6, 31. 5. 2019

Call for papers
Program

Zatímco zpracování hudebních sbírek je mezinárodně standardizováno a zejména v oblasti starší hudby jsou data obvykle zveřejňována v databázi RISM Online, katalogy děl skladatelů jsou vytvářeny různými způsoby a publikovány knižně, nebo online v podobě ad hoc koncipovaných databází. Úkolem těchto katalogů není pouze zpracování pramenů, nýbrž především utřídění a prezentace tvorby. Cílem workshopu bylo představit zdejší projekty tematických katalogů a debatovat o problémech jejich zpracování a publikace. Na workshopu byly také prezentovány zkušenosti s editorem MerMEId při práci na katalogu děl Josepha Brentnera.