Tematické katalogy českých skladatelů


Cílem tohoto bibliografického přehledu je shromažďovat informace o tematických katalozích českých skladatelů v co nejširším záběru. Jsou v něm obsaženy publikace rozličné úrovně, koncepce a různého stáří, nejedná se tedy o vybrané katalogy přednostně doporučené k použití například při katalogizaci. Česká perspektiva vyjádřená v názvu zahrnuje jak skladatele pocházející z českých zemí a tvořící v cizině, tak skladatele jiných národností působící v českých zemích.


Bárta, Josef

Veselá, Barbora: Josef Bárta (1743–1787) – tematický katalog jeho skladeb. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2016 

Bakalářská práce

Bárta, Josef

Havlík, Jaromír: Symfonie Antonína Laubeho a Josefa Bárty. Praha: Univerzita Karlova, 1975

Disertační práce, strojopis.

Bartovský, Josef

Klenková, Jana: Josef Bartovský, dílo a význam regionálního skladatele. Tématický soupis skladeb J. Bartovského. Praha: Univerzita Karlova, 1960

Diplomová práce, strojopis.

Bečvařovský, Antonín František

Kadlec, Oldřich: Antonín František Bečvařovský, český hudební emigrant (1754–1823). Praha: Univerzita Karlova, Ústav hudební vědy, 1971

Disertační práce, strojopis.

Benda, František
L.

Lee, Douglas A.: Franz Benda (1709–1786): a thematic catalogue of his works. New York: Pendragon Press, 1984 (Thematic catalogues, No. 10)

Benda, František

Laserstein, Alfred: Franz Benda, sein Leben und seine Werke mit thematischem Verzeichnis seiner Kompositionen, photographischen Beilagen, und zahlreichen Kopien. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik im 18. Jahrhundert. Breslau, 1924

Disertační práce, strojopis. Katalog na s. 94–141

Benda, Jiří Antonín

Löbner, Karl-Heinz: Georg Benda (1722–1795): sein Leben und sein Werk mit besonderer Berücksichtung der Sinfonien und Cembalokonzerte. Halle: Martin Luther University, 1967 

Brentner, Josef
Brk

Kapsa, Václav: Joseph Brentner. A Catalogue of His Works (Brk), Ústav dějin umění AV ČR, 2019-, online: https://brentner.katalog-skladeb.cz/

Czarth, Georg

Viz Čart, Jiří

Čart, Jiří
Am

Šikulová Ambrosi, Michaela: Jiří Čart – život a dílo z pohledu interpreta / Jiří Čart – His Life and Works from the Perspective of the Performer. JAMU, Brno 2019

Disertační práce. Tematický katalog na str. 49–79.

Čart, Jiří
JCZ

Derbišová McDermott, Dennette: Jiří Čart (Georg Czarth). A Thematic Catalog. Indianapolis: Dog Ear Publishing, 2016.

Dessauer, Joseph

Sertl, Otto: Joseph Dessauer (1798–1876). Ein Liedmeister des Wiener Biedermayer. Innsbruck, 1951

Disertační práce, strojopis.

Ditters von Dittersdorf, Carl

Grave, Margaret H.: First-movement Form as a Measure of Dittersdorf's Symphonic Development. New York: New York University, 1977

Disertační práce, strojopis.

Ditters von Dittersdorf, Carl

Krebs, Karl August: Dittersdorfiana. Berlin: Paetel, 1900

Dusík, Jan Ladislav
C.

Palazzolo, Luca: Il tocco cantante. Jan Ladislav Dussek, pianista e compositore tra Mozart e Clementi, Lucca 1994

Katalog děl podle Craw 1964 na s. 89–219

Dusík, Jan Ladislav
C.

Craw, Howard: A Bibliography and Thematic Catalog of the works of Jan Ladislav Dussek. University of Southern California, 1964

Disertační práce

Dušek, František Xaver

Sýkora, Václav Jan: František Xaver Dušek. Život a dílo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 

Dvořák, Antonín
B

Burghauser, Jarmil – Clapham, John: Antonín Dvořák. Thematický katalog. Thematisches Verzeichnis. Thematic Catalogue. Bibliografie. Bibliographie. Biliography. Přehled života a díla. Übersicht des Lebens und des Werkes. Survey of Life and Work. 2. rev a dopl. vyd. Praha: Bärenreiter Editio Supraphon, 1996 

Dvořák, Antonín
B

Burghauser, Jarmil: Antonín Dvořák, thematický katalog, bibliografie a přehled života a díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 

Dvořák, Antonín

Šourek, Otakar: Dvořák's Werke. Ein vollständiges Verzeichnis in chronologischer, thematischer Anordnung = Skladby Dvořákovy. Úplný seznam chronologický, thematický a systematický. Berlin: Simrock, 1917

Fiala, Josef

Hortová, Šárka: Josef Fiala. Jeho život a dílo ve světle mozartovské korespondence a dochovaných notových pramenů. Praha: Univerzita Karlova, 1992

Diplomová práce, strojopis.

Fiala, Josef

Murray, Sterling E.: “Thematic index: Fiala” in Seven symphonies from the court of Oettingen-Wallerstein. New York: Garland, 1981

Fibich, Zdeněk
H.

Hudec, Vladimír: Zdeněk Fibich: tematický katalog. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2001

Führer, Robert

z Kolowrat, Bohuslav: Robert Führer – jeho život a dílo. Praha: Obecná jednota cyrillská, 1912.

Seznam jeho skladeb, s. 28–151

Gassmann, Florian Leopold
H

Hill, George Robert: A thematic catalog of the instrumental music of Florian Leopold Gassmann. Hackensack, New Yersey: Joseph Boonin, 1976 (Music indexes and bibliographies, no. 12)

Gassmann, Florian Leopold

Leuchter, Erwin: Die Kammermusik Florian Leopold Gassmanns. Vídeň, 1926

Disertační práce, strojopis. Katalog na s. 11–110

Gassmann, Florian Leopold

Kosch, Franz: Florian Leopold Gassmann als Kirchenkomponist. Vídeň, 1924

Disertační práce. Thematisches Verzeichnis na s. 28–91

Götz, Franz

Uhlířová, Veronika: Franz Götz (1755-1815): tematický katalog a edice vybraných skladeb. Brno: Masarykova univerzita, 2016

Diplomová práce

Haberhauer, Maurus
WV

Veselá, Irena – Žůrek, Pavel: Ne oči, ale mysl k Bohu: Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019

Tematický "Katalog skladeb Maura Haberhauera" na s. 319–409.

Haberhauer, Maurus

Veselá, Irena – Žůrek, Pavel: Maurus Haberhauer (1746–1799) und die Musik des Benediktinerklosters Rajhrad-Raigern. Übertragung aus dem Tschechischen: Hana Pfalzová. Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2019 (Neue Wege = Nové cesty: Schriftenreihe des Sudetendeutschen Musikinstituts, Band 16)

Obsahuje seznam skladeb bez hudebních incipitů.

Janáček, Leoš
JW

Simeone, Nigel – Tyrrell, John – Němcová, Alena: Janáček’s Works: a Catalogue of the Music and Writings. New York: Oxford University Press, 1997

Netematický katalog, bez hudebních incipitů.

Janáček, Leoš

Procházka, Jaroslav Karel: Hudební dílo Leoše Janáčka. Chronologický soupis dokončených i neúplných skladeb, úprav i skladeb zamýšlených s vyznačeným dodatečným opusovým číslem a doplněný soupisem tiskových edic. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum: Komise Janáčkova hudebního Lašska, 1979

Netematický soupis, bez hudebních incipitů.

Jevíčský, Ondřej Chrysoponus

Sršňová, Milena: Ondřej Chrysoponus Jevíčský: příspěvek k poznání hudební tvorby v Čechách v 2. polovině 16. století. Praha, 1978

Diplomová práce, strojopis.

Jiránek, František
Jk

Kapsa, Václav: František Jiránek – katalog děl (Jk). In: Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010, s. 195–216

Jistebnický, Pavel Spongopaeus

Soušková, Dana: Pavel Spongopaeus Jistebnický. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013

Tematický katalog na s. 46–104

Kaprálová, Vítězslava
VKkat

Hartl, Karla: Vítězslava Kaprálová. Tematický kalog skladeb a korespondence s nakladateli. Toronto – Praha: The Kapralova Society & Český rozhlas, 2020

Kauer, Ferdinand

Ferdinand Kauer: ein Beitrag zur Geschichte des Wiener Singspiels um die Wende des 18. Jahrhunderts. Vídeň, 1929

Disertační práce. Thematisches Verzeichnis der auf öffentlichen Bibliotheken erhaltenen Singspiele na s. 179–252

Kohaut, Karl

Viz Kohout, Karel

Kohout, Josef

Franková, Jana: Život a dílo Josefa Kohouta (1734–1777) jako příklad migrace hudebníků v osvícenské Evropě. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2016

Disertační práce, tematický katalog - Ap. A, s. 10 – 72

Kohout, Karel

Franková, Jana: Život a dílo Josefa Kohouta (1734–1777) jako příklad migrace hudebníků v osvícenské Evropě. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2016

Disertační práce, tematický katalog Ap. A. s. 73 - 114

Koželuh, Johann Anton
LMik.JAK

Mikulášová, Ludmila: Johann Anton Koželuh (1738–1814) – Život a dílo. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014 

tematický katalog příloha k disertační práci

Koželuh, Leopold

Koželuh, Leopold: Souborné vydání sonát pro klavír. IV, Sonatas 38-50 = Complete sonatas for keyboard = Sämtliche Sonaten für Clavier. Urtext. ed. Christopher Hogwood. Kassel, Basel, London, New York, Praha: Bärenreiter, 2015 

Thematic Index na str. 217–219

Koželuh, Leopold

Poštolka, Milan: Leopold Koželuh, život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964

Kramář, František

viz Krommer, Franz

Krommer, Franz

Padrta, Karel: Franz Krommer (1759–1831): thematischer Katalog seiner musikalischen Werke. Praha: Edition Supraphon, 1997

Krommer, Franz

Němec, Antonín: Komorní hudba Františka Kramáře [strojopis]: thematický katalog komorních skladeb. Praha: [s.n.], 1956

Krommer, Franz

Horst, Walter: Franz Krommer. Sein Leben und Werk, mit besonderer Berücksichtigung der Streichquartette. Vídeň, 1932

Disertační práce, strojopis. Katalog na s. 93–262

Kunert, Jan Leopold

Silná, Ingrid: Jan Leopold Kunert. Tematický katalog skladeb Jana Leopolda Kunerta. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005

Disertační práce

Labor, Josef

Kundi, Paul: Josef Labor. Sein Leben, sein Klavier- und Orgelwerk nebst themat. Katalog sämtlicher Kompositionen. Universität Wien, 1963

Disertační práce, strojopis.

Lamb, Johann, Alois

Michl, Jakub: Johann Alois Lamb – život a dílo vrchlabského kantora (Část druhá). Hudební věda 52, 2015, č. 1, s. 79–118

Tematický katalog na str. 96–117

Laube, Antonín

Havlík, Jaromír: Symfonie Antonína Laubeho a Josefa Bárty. Praha: Univerzita Karlova, 1975

Disertační práce, strojopis.

Martinů, Bohuslav
H

Halbreich, Harry: Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis und Biografie. 2., rev. Ausg. Mainz: Schott, 2007

Netematický katalog, bez hudebních incipitů.

Martinů, Bohuslav
H

Halbreich, Harry: Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis, Dokumentation und Biographie. Zürich: Atlantis Verlag, 1968

Netematický katalog, bez hudebních incipitů.

Maschek, Vinzenz
Mik. VM

Mikuláš, Jan: Vinzenz Maschek (1755–1831) – život a dílo. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011

Disertační práce, tematický katalog tvoří 2. díl, s. 315–937

Míča, František Adam

Bílková, Alena: Smyčcové kvartety Františka Adama Míči (1746–1811): rozbor z hlediska tektoniky. Praha: Univerzita Karlova, 1972

Diplomová práce.

Míča, František Antonín

Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Praha: KLP, 2011 (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series S (Subsidia); 4) 

Tematický katalog na s. 399–435

Michna, Adam

Sehnal, Jiří: Písně Adama Michny z Otradovic (1600–1676). Hudební věda 12, 1975, č. 1, s. 3–34 

Rejstřík nápěvů Michnových písní na str. 39–43

Mysliveček, Josef

Freeman, Daniel E.: Josef Mysliveček, "Il boemo". The man and his music. Michigan: Harmonie Park Press, 2009

Monografie obsahuje netematický soupis skladeb bez hudebních incipitů, jenž však koriguje údaje katalogů předcházejících.

Mysliveček, Josef

Bohadlo, Stanislav: Thematic Catalog of Vocal Works, databáze, 2001

Mysliveček, Josef

Evans, Angela – Dearling, Robert: Josef Mysliveček (1737–1781): a thematic catalogue of his instrumental and orchestral works. München: Katzbichler, 1999 (Musikwissenschaftliche Schriften; Bd. 35)

Mysliveček, Josef

Pilková, Zdenka: “Thematic index: Mysliveček”. in: Brook, Barry S.: Reference Volume: Contents of the set and collected thematic indexes. New York: Garland Publishing, Inc., 1986 (The Symphony 1720–1840) 

Novák, Vítezslav

Schnierer, Miloš: Vítězslav Novák: tematický a bibliografický katalog: the thematic and bibliographical catalogue. Praha: Editio Praga, 1999

Ostrčil, Otakar

Kratochvílová, Markéta: Otakar Ostrčil: a catalogue of the works. Prague: ACECS & KLP, 2014

Pokorný, František Xaver

Emmerig, Thomas: “Thematic index: Pokorny.” In: Seven symphonies from the court of Thurn and Taxis (The symphony 1720–1840). New York: Garland, 1984

Incipity 148 symfonií

Pokorný, František Xaver

Barbour, James Murray: Pokorny und der “Schacht-Katalog”. Ein Beitrag zur Geschichte der Fürstlichen Hofmusik. In: Beiträge zur Kunst- und Kulturpflege im Hause Thurn und Taxis  (Thurn und Taxis Studien 3). Kallmünz, 1963, s. 269–298.

Incipity 109 symfonií v Hofbibliothek Regensburg, str. 291–298

Pokorný, František Xaver

Barbour, J. Murray: Pokorny vindicated. Musical Quarterly 49, Jan. 1963, 1, s. 35–58 

Tematický katalog zpochybněných skladeb připsaných Pokornému v Regensburgu, str. 52–58

Postel, Christian Gottlieb
Pk

Kapsa, Václav: Christian Gottlieb Postel – katalog instrumentální tvorby (Pk). In: Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010, s. 193–194

Regnart, Jacob

Pass, Walter: Thematischer  Katalog sämtlicher Werke Jacob Regnarts (ca. 1540–1599). Vídeň, 1969

Reichenauer, Antonín
Rk

Kapsa, Václav: Antonín Reichenauer – katalog instrumentální tvorby (Rk). In: Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010, s. 177–192

Rejcha, Antonín

Šotolová, Olga: Antonín Rejcha. A Biography and Thematic Catalogue. Praha: Supraphon, 1990

Rejcha, Antonín

Šotolová, Olga: Antonín Rejcha. Praha: Supraphon, 1977

Rejcha, Josef

Reinländer, Claus: Josef Rejcha. Thematisch-systematisches Werkverzeichnis. Puchheim: Edition Engel, 1992

Richter, Franz Xaver

Matthias, Franz X.: Thematischer Katalog der im Strassburger Münsterarchiv aufbewahrten kirchenmusikalischen Werke Fr. X. Richters 1769–1789. In: Riemann Festschrift. Leipzig: Hesse, 1909, s. 394–422

Rosetti, Francesco Antonio

Murray, Sterling E.: The music of Antonio Rosetti (Anton Rösler) ca. 1750–1792: a thematic catalog. Warren: Harmonie Park Press, 1996 (Detroit studies in music bibliography; no. 76)

Rosetti, Francesco Antonio

Kaul, Oskar: Thematisches Verzeichnis der Instrumentalwerke von Anton Rosetti. Mit Angabe der Druckausgaben und der Fundorte srhaltener Exemplare in Druck und Handschrift. Wiesbaden: Breitkopf und Hartel, 1968

Ryba, Jakub Jan
N

Němeček, Jan: Jakub Jan Ryba. Život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 

Simbriger, Heinrich

Schröter, Axel: Heinrich Simbriger (1903–1976): tematický katalog: kompletní soupis skladeb a spisů: = Werkverzeichnis: ein Verzeichnis sämtlicher Kompositionen und Schriften. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000 (Publikace Sudetoněmeckého hudebního institutu. Všeobecná řada; sv. 5)

Smetana, Bedřich

Teige, Karel: Příspěvky k životopisu a umělecké činnosti mistra Bedřicha Smetany I. Skladby Smetanovy. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1893

Netematický seznam, bez hudebních incipitů. 

Stamic, Jan Václav Antonín

Gradenwitz, Peter: Johann Stamitz: Leben – Umwelt – Werke. T. 2: Die Werke. Wilhelmshaven, Heinrichshofen’s Verlag, 1984

Katalog na s. 187–455

Stamic, Jan Václav Antonín

Wolf, Eugene K.: The symphonies of Johann Stamitz: A study in the formation of the classic style: with a thematic catalogue of the symphonies and orchestral trios. Utrecht: Bohn, Scheltema and Holkema, 1981

Stamic, Jan Václav Antonín

Wolf, Eugene K.: The symphonies of Johann Stamitz: Authenticity, chronology, and style. Ann Arbor: UMI Research Press, 1972

Stamitz, Johann

viz Stamic, Jan Václav Antonín

Steffan, Joseph Anton

viz. Štěpán, Josef Antonín 

Suk, Josef
JSkat

Nouza, Zdeněk – Nový, Miroslav: Josef Suk. Tematický katalog skladeb. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005

Suk, Josef

Svobodová, Marie: Josef Suk – tematický katalog. Jinočany: H & H, 1993

Šenkýř, Augustin

Marušan, František: Augustin Šenkýř. Příspěvek k dějinám hudby 18. století. Praha: Univerzita Karlova, 1948

Diplomová práce, strojopis

Štěpán, Josef Antonín

Picton, Howard J.: The Life and Works of Joseph Anton Steffan (1726–1797), with Special Reference to His Keyboard Concertos. New York and London: Garland, 1989

Disertační práce, tematický katalog na s. 429–587

Tomášek, Václav Jan
VJT

Kabelková, Markéta: Jan Václav Tomášek (1774–1850) – život a dílo. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012

Disertační práce

Tůma, František Ignác Antonín

Vogg, Herbert: Franz Tuma (1704–1774) als Instrumentalkomponist. Wien 1951

Disertační práce, strojopis, 3 svazky

Uherek, Milan

Mayerová, Zuzana: Hudební tvorba Milana Uherka – tematický katalog skladeb. Brno: Masarykova univerzita, 2015

Bakalářská práce

Vaňhal, Jan Křtitel
Nokki

Halvor K. Hosar: Catalogus novus Wanhali. University of Trondheim, 2021-

online: https://www.ilmondodellaluna.com/Wanhal/

Zatím jsou postupně katalogizovány Vaňhalovy mše.

Vaňhal, Jan Křtitel

Bryan, Paul: Johann Waňhal, Viennese symphonist: his life and his musical environment. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1997 (Thematic catalogues series, No. 23)

Tematický katalog Vaňhalovi připisovaných symfonií na s. 237–348.

Vaňhal, Jan Křtitel

Weinmann, Alexander: Themen-Verzeichnis der Kompositionen von Johann Baptiste Wanhal. Wien: Krenn, 1987

Vejvanovský, Pavel Josef

Sehnal, Jiří – Pešková, Jitřenka: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata, Praha 1998

Většina Vejvanovského známých skladeb je dochována v této sbírce, v katalogu na s. 571 – 649

Voříšek, Jan Hugo

Zuckerová, Olga: Jan Hugo Voříšek (1791–1825): thematic catalogue. Praha. Editio Bärenreiter, 2003

Vranický, Antonín

Hennigová-Dunová, Eva: “Thematic index: Vranický”. In: Brook, Barry S.: Reference Volume: Contents of the set and collected thematic indexes. New York: Garland Publishing, Inc., 1986 (The Symphony 1720–1840)

Incipity 15 symfonií na s. XLV–XLVI

Vranický, Pavel

Poštolka, Milan: Thematisches Verzeichnis der Sinfonien Pavel Vranickýs, Miscellanea musicologica 20, 1967, s. 101–128

Vranický, Pavel

Němec, Antonín: Komorní hudba Pavla Vranického: thematický katalog komorních skladeb. Praha: [s.n.], 1955

Strojopis.

Vranický, Pavel

Blažek, Vlastimil: Bohemica v lobkovském zámeckém archivu v Roudnici n. Labem. Praha: Československá jednota hudebních ústavů, 1936

Katalog na s. 12–50

Wanhal, Johann Baptist

viz Vaňhal, Jan Křtitel

Wranitzky, Paul

viz Vranický, Pavel

Zach, Jan

Gratl, Franz: Die vokalen kirchenmusikalischen Werke Johann Zachs (1699?/1712–1773) – Philologische und stilkritische Studien, thematisches Verzeichnis, 2 Bände. Innsbruck, 2002

Disertační práce

Zach, Jan

Gottron, Adam – Senn, Walter: Johann Zach: Kurmainzer Hofkapellmeister. Nachträge und Ergänzungen zum thematischen Verzeichnis seiner Kompositionen, Mainzer Zeitschrift 50 (1955), s. 81–94

Zach, Jan

Komma, Karl Michael: Johann Zach und die tschechischen Musiker im deutschen Umbruch des 18. Jahrhunderts. Kassel: Bärenreiter, 1938 (Studien zur Heidelberger Musikwissenschaft, Bd. 7)

Thematisches Verzeichnisder Werke Johann Zachs na str. 113–124.

Zarth, Georg

Viz Čart, Jiří

Zelenka, Jan Dismas
ZWV

Reich, Wolfgang: Jan Dismas Zelenka. Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (ZWV). Dresden: Sächsische Landesbibl., 1985 (Studien und Materialien zur Musikgeschichte Dresdens 6)