Kontakt


Řešitel: Mgr. Václav Kapsa, Ph.D.

kapsa@udu.cas.cz

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.
Oddělení muzikologie
Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

https://www.udu.cas.cz